top of page

PATRIK BERG

Work on paper

Patrik viser fargetresnitt på papir. Artifisiell intelligens, klima dystopi, livet på jorda, natur, landskap, der me er i tida + fremtida. Desse tinga blir formidla gjennom bruken av plantar og dyr i forskjellige komposisjonar. 

Patrik Berg (f.1982, Härnosand, Sverige) er opptatt av komposisjon og grafikkens estetiske potensiale.

I arbeidet med tresnitt undersøker han formale problemstillingar som gjerne ikkje fungerer som blyant teikningar eller i maleri. Sjølv om han arbeider i ein figurativ tradisjon er han nok meir opptatt av bilete sin abstrakte kvalitet.


Patrik arbeider med teikning frå hovudet direkte i treplata utan skisser. Han er sparsom med bruken av fotografiske referanser i sitt arbeid.  Han trykker alt sjølv i små opplag.

20220213_160510.jpg
bottom of page